Trend sprzedaży po re-otwarciu sklepów – utrzymujące się skutki COVID-19.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie ujawniania wszelkich istotnych informacji o wpływie koronawirusa COVID-19 na fundamentalne parametry Emitentów, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że w pierwszym tygodniu po re-otwarciu sklepów w galeriach handlowych tj. w okresie od 4 do 9 maja br. Spółka odnotowała rok do roku w sklepach porównywalnych 46% spadek obrotów oraz o 45% mniejszy traffic. Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wyniosła w tym okresie 107%, dzięki czemu łączne obroty Spółki odnotowane w pierwszym tygodniu wznowienia działalności spadły o 31% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Powyższe wyniki wskazują, że pomimo szybkiej próby odbudowania sprzedaży w salonach, działalność INTERSPORT prowadzona w centrach handlowych nie powróciła do pełnej normalności. Nadal widoczny jest trend przekierowania tradycyjnej sprzedaży w sklepach, na sprzedaż ecommerce prowadzoną za pośrednictwem Internetu.

Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)


Załączniki
sport to the people