Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.


Podstawa prawna
Inne uregulowania


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14 z dnia 9 maja 2013 roku oraz stosownie do § 89 Regulaminu Giełdy, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 30 grudnia 2019 roku Spółka wypowiedziała umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Umowa”) zawartą z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, 60-967 Poznań (obecnie: Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Poznaniu, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31 marca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że Spółka posiada drugą umowę o świadczenie usług Animatora Emitenta zawartą z TRIGON Dom Maklerski S.A. (dawniej: Dom Maklerski Penetrator), który w ocenie Spółki posiada profesjonalny zespół animatorów wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności do zapewnienia poprawy płynności akcji Emitenta.


Załączniki
sport to the people