WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy obecnych w dniu 20 czerwca 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERSPORT Polska S.A. – posiadających co najmniej 5% liczby głosów.


Załączniki
sport to the people