WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%


Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów - obecnych w dniu 27 września 2019
roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


Załączniki
sport to the people