Zamknięcie sklepów INTERSPORT w centrach handlowych.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz ograniczenia pracy galerii handlowych, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”; „INTERSPORT”) informuje, że jest zmuszony od 14 marca br. zamknąć sklepy INTERSPORT zlokalizowane w centrach handlowych. W związku z tym, Zarząd podejmuje działania w celu ograniczenia kosztów. Spółka planuje kontynuować prowadzenie sprzedaży e-commerce. Pomimo to, sytuacja zagrożenia epidemicznego niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, trudno na dzień publikacji raportu określić jak długo lokale w centrach handlowych faktycznie pozostaną nieczynne. Dlatego też, Zarząd Spółki przedstawi informacje o skutkach czasowego zamknięcia sklepów, dopiero po ich ponownym uruchomieniu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)


Załączniki
sport to the people