Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w ogólnej liczbie głosówPodstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Emitent") z siedzibą w Cholerzynie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego w dniu 25 stycznia br. zawiadomienia o przekroczeniu łącznie przez OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce oraz przez Łukasza Bosowskiego i Wojciecha Mikulskiego progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wskutek nabycia akcji Emitenta przez wskazane podmioty w ramach ustnego porozumienia.


Załączniki
sport to the people