Zawiadomienie o transakcjach na akcjach INTERSPORT Polska S.A.


Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 października 2019 r. otrzymał od Pana Łukasza Bosowskiego - członka Rady Nadzorczej Spółki - powiadomienie o dokonanej w dniu 26 września br. przez Spółkę OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce transakcji zastawu finansowego na akcjach Emitenta .

OTCF S.A. jest podmiotem blisko związanym z Panem Łukaszem Bosowskim pełniącym obowiązki członka Rady Nadzorczej Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

sport to the people