Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Emitent" ) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Schilla - osoby blisko związanej z INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH ("ITC") o transakcji zbycia akcji Emitenta dokonanej przez ITC w dniu 23 stycznia br. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).


Załączniki
sport to the people