Ziszczenie się wszystkich warunków umowy z OTCF S.A.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, że ziściły się wszystkie warunki umowy zawartej w dniu 5 marca 2020 roku ze Spółką OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka (dalej: „OTCF”) - opisanej w raporcie bieżącym nr 11 z dnia 5 marca 2020 roku i umowa weszła w życie.

sport to the people