Zmiana powierzchni handlowej sklepu w Częstochowie.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że od dnia 2 listopada 2019 roku Spółka czasowo zamknie sklep w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, który zgodnie z zawartą umową najmu zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji w tym samym centrum handlowym a jego powierzchnia zostanie zmniejszona o 445 m2 (było: 1187 m2, jest: 742 m2). Ww. zmiana ma na celu poprawę rentowności sprzedaży i obniżenie kosztów stałych prowadzonej działalności. Zakończenie prac planowane jest w II połowie listopada 2019 r.

W związku z powyższym, Spółka od dnia 2 listopada br. do czasu zakończenia realokacji ww. sklepu będzie prowadzić działalność w 28 sklepach INTERSPORT o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 25 549 m2, czyli o blisko 4,4% mniej w stosunku do stanu na dzień 30.09.2019 roku (było: 29 sklepów o łącznej powierzchni 26 736 m2). Ze względu na realokacje i remont czasowo do połowy listopada br. zamknięty jest również sklep w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku - raport bieżący nr 47 z dnia 26 września 2019 roku.


Załączniki
sport to the people