Zmiana powierzchni handlowej - otwarcie sklepu w Białymstoku.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że od dnia 7 marca 2020 roku Spółka ponownie uruchomiła sklep w centrum  handlowym ALFA w Białymstoku, który zgodnie z zawartą umową najmu został zmniejszony o 248 m2 (jest: 634 m2, było: 882 m2).

Jest to pierwsza w sieci INTERSPORT modernizacja salonu, która została przeprowadzona zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Strategią na lata 2020-2024” zakładającą wdrożenie w wybranych lokalizacjach formatu sklepu INTERSPORT 1.5 - z energooszczędnymi rozwiązaniami technologicznymi i poprawioną prezentacją produktów. Zmiany mają na celu obniżenie stałych kosztów prowadzonej działalności i sprawne zarządzenie kategoriami. Spółka oczekuje, że w najbliższej przyszłości wpłynie to na wzrost odwiedzalności sklepu i poprawę rentowności sprzedaży.

W wyniku w/w zmian, od dnia 7 marca 2020 r. INTERSPORT będzie prowadził działalność w 29 sklepach o łącznej powierzchni sprzedaży 25 213 m2 tj. o 2,6% więcej w stosunku do stanu na dzień 24 lutego 2020 r. (było: 28 sklepów o powierzchni 24 579 m2 ). Ze względu na trwający remont nadal zamknięty jest sklep INTERSPORT w Warszawie (Arkadia Westfield) – o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 24 lutego 2020 r..


Załączniki
sport to the people