Zmiana powierzchni handlowej INTERSPORT


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 28 marca 2018 roku, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, że od dnia 27 marca 2019 roku Spółka będzie prowadzić działalność w 30 sklepach INTERSPORT zlokalizowanych w 23 aglomeracjach miejskich o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 27 758 m2, czyli o blisko 2% więcej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku (było: 29 sklepów o łącznej powierzchni 27 360 m2).

Zmiana nastąpi w związku z uruchomieniem w dniu 27 marca 2019 roku nowego sklepu outletowego INTERSPORT o powierzchni 398 m2, który zlokalizowany jest w nowopowstałym centrum handlowym SILESIA OUTLET GLIWICE przy ul. Rybnickiej 205 w Gliwicach.


Załączniki
sport to the people