Zmiana powierzchni handlowej - otwarcie sklepu w Bydgoszczy.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57 z dnia 4 listopada br., Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że w dniu 10 grudnia br. ponownie uruchomił sklep w centrum handlowym w Bydgoszczy, który zgodnie z zawartą umową najmu został odremontowany a jego powierzchnia zmniejszona o 163 m2 (było: 1025 m2; jest: 862 m2).

Od września do grudnia br. sieć INTERSPORT Polska S.A. zmodernizowała i zoptymalizowała powierzchnię handlową trzech sklepów zlokalizowanych: w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy.

W wyniku ww. zmian na dzień 10 grudnia 2019 roku łączna powierzchnia sprzedaży 30 sklepów INTERSPORT wynosi 27 007 m2 i została zmniejszona o 751 m2, czyli o 2,7% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 roku (było: 27 758 m2). Optymalizacja powierzchni handlowej ma w najbliższej przyszłości przynieść Spółce realne obniżenie kosztów stałych prowadzonej działalności i wpłynąć pozytywnie na rentowność sprzedaży.


Załączniki
sport to the people