Zmiana powierzchni handlowej - remont sklepu w Arkadii Warszawa.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że od dnia 24 lutego 2020 roku - ze względu na planowane prace remontowe - czasowo zamknie sklep o powierzchni 1546 m2 zlokalizowany w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Salon zostanie dostosowany do światowego formatu INTERSPORT 2.0 opartego na wielokanałowym modelu biznesowym, którego celem jest wzmocnienie sprzedaży oraz budowanie marki przyszłości. Zakończenie prac remontowych planowane jest na początku kwietnia 2020 roku.

W wyniku ww. zmian Spółka od dnia 24 lutego 2020 r. będzie prowadzić działalność w 28 sklepach o łącznej powierzchni sprzedaży 24 579 m2 tj. o 5,9% mniej w stosunku do stanu na dzień 14.02.2020 r. było: 29 sklepów o powierzchni 26 125 m2.


Załączniki
sport to the people