Zmiana powierzchni handlowej sklepu w Bydgoszczy.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, że od dnia 4 listopada 2019 roku Spółka czasowo zamknie sklep w centrum handlowym FOCUS w Bydgoszczy, który zgodnie z
zawartą umową najmu zostanie zmniejszony o 163 m2 (było: 1025 m2 jest: 862 m2). Ww. zmiana ma na celu poprawę rentowności sprzedaży i obniżenie kosztów stałych prowadzonej działalności. Zakończenie prac
planowane jest na początku grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, Spółka od dnia 4 listopada br. do czasu zakończenia prac będzie prowadzić działalność w 27 sklepach INTERSPORT o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 24 524 m2, czyli o blisko 4,0% mniej w
stosunku do stanu na dzień 31.10.2019 roku (było: 28 sklepów o łącznej powierzchni 25 549 m2). Ze względu na realokacje i remonty czasowo zamknięte są również sklepy: w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku - zgodnie z raportem
bieżącym nr 47 z dnia 26 września 2019 roku oraz w Galerii Jurajskiej w Częstochowie - zgodnie z raportem bieżącym nr 56 z dnia 31 października 2019 roku.


Załączniki
sport to the people