Zmiana powierzchni handlowej - zamknięcie sklepu w Białymstoku.

 
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", "INTERSPORT") informuje, że ze względu na planowane prace remontowe INTERSPORT od dnia 16 lutego 2020 roku czasowo zamknie sklep w centrum handlowym ALFA w Białymstoku, który zgodnie z zawartą umową najmu zostanie zmniejszony o 242 m2 (jest: 882 m2, będzie: 640 m2). Ww. zmiana ma na celu poprawę rentowności sprzedaży i obniżenie kosztów stałych prowadzonej działalności. Zakończenie prac remontowych planowane jest w marcu 2020 roku.

W wyniku ww. zmian, od dnia 16 lutego 2020 r. Spółka będzie prowadzić działalność w 29 sklepach o łącznej powierzchni sprzedaży 26 125 m2 tj. o 3,3% mniej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. było: 30 sklepów o powierzchni 27 007 m2.


Załączniki
sport to the people