Zmiana udziału w ogólnej licznie głosów EmitentaPodstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Emitent") z siedzibą w Cholerzynie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść otrzymanego w dniu 25 stycznia br. od Pana Janusza Pieły będącego znaczącym akcjonariuszem Spółki, zawiadomienia z art. 69 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie, w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.


Załączniki
sport to the people