Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów.Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. ("Emitent") z siedzibą w Cholerzynie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu - treść otrzymanego w dniu 27 kwietnia 2018 r. od Pani Doroty Radwańskiej - będącej znaczącym akcjonariuszem INTERSPORT Polska S.A. - zawiadomienia na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie, w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.


Załączniki
sport to the people