Zwiększenie wartości umowy z mBank Spółka Akcyjna


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26 z dnia 19 czerwca 2019 roku, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („INTERSPORT”) informuje, iż w dniu 1 października 2019 roku otrzymał informację o
zwiększeniu o 4.000.000 zł wartości umowy linii wieloproduktowej zawartej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („mBank”) przy ul. Senatorskiej 18.

Łączna wartość zawartych z mBank umów wynosi obecnie 23.957.992 zł: umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.957.992 zł, której dniem ostatecznej spłaty jest 28 czerwca 2024 roku i umowa linii wieloproduktowej
w wysokości 19.000.000 zł - do dnia 16 czerwca 2020 roku. Pozostałe warunki określone w obu umowach, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

sport to the people