I kwartał 2016 roku


Wzrost EBITDA o 13,1%,

Narastająco, od stycznia do marca 2016 roku, Spółka INTERSPORT Polska S.A.  wypracowała wartość EBITDA na poziomie 3.361 tys. zł, czyli o 13,1 % więcej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 2.972 tys. zł), oraz odnotowała EBIT na poziomie 1.673 tys. zł czyli o 32,3% lepiej niż w I kwartale 2015 roku (było: 1.265 tys. zł)

W I kwartale 2016 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wypracowała mniejsze o 1,4% przychody netto ze sprzedaży (było: 56.012 tys. zł, jest: 55.227 tys. zł). Pomimo niższych obrotów, Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 1.085 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 850 tys. zł, czyli porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: zysk brutto 1.076 tys. zł, zysk netto 858 tys. zł). Spółka poprawiła w I kwartale 2016 roku marżę brutto na sprzedaży o 0,3 p.p.

Na dzień 31 marca 2016 roku Spółka zmniejszyła r/r zapas towarów zimowych o 33% - co w skali całego roku, wpłynie na poprawę cyklu rotacji.
W okresie od stycznia do marca 2016 roku Spółka ograniczyła koszty z działalności operacyjnej o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Trzeba dodać, iż koszty zamknięcia dwóch nierentownych placówek handlowych: 1) sklepu w CH Plejada w Bytomiu oraz 2) sklepu w CH M1 w Poznaniu – zostały już rozliczone w I kwartale 2016 roku, co wpłynie pozytywnie na ogólny wynik firmy w 2016 roku.

Niewątpliwym sukcesem ostatniego okresu jest przyznanie Spółce znaczących branżowych nagród. INTERSPORT Polska S.A. została uznana za najlepszą sieć wśród sklepów sportowych - według Daymakerindex 2016, czyli niezależnego badania poziomu obsługi klienta przeprowadzonego wśród 152 sieci handlowych, zaś flagowy warszawski sklep INTERSPORT ARKADIA zdobył II miejsce w 9. edycji Retail Marketing Awards, czyli konkursu na najlepsze sklepy w Polsce.
ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.


Załączniki
sport to the people