I kwartał 2017


Zmiany w kierunku poprawy wyników,

W I kwartale 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wykonała ogromny krok w kierunku docelowej poprawy wyników finansowych. Spółka uzyskała samodzielną licencję INTERSPORT oraz rozpoczęła proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, co pozwoli realizować „nowy model biznesowy” opisany szczegółowo w raporcie bieżącym nr 25 w marcu br. Pozytywne efekty tych działań pojawią się już w IV kwartale 2017 roku, a pełny efekt zmian będzie widoczny w roku 2018.

W I kwartale 2017 roku powróciliśmy do generowania pozytywnych wyników finansowych (EBITDA 2.400 tys. zł) dzięki poprawie marży procentowej i mniejszym kosztom. Spadek przychodów był spowodowany głównie brakiem towarów marek własnych. Towary te, zgodnie z cyklem zamówień, pojawią się w odpowiedniej ilości i na nowych warunkach na jesieni bieżącego roku.

W I kwartale 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. wypracowała łączną wartość przychodów ze sprzedaży w wysokości 48.331 z tys. zł, czyli o 12,5% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 55.227 tys. zł).

Narastająco od stycznia do marca 2017 roku, w ujęciu LFL – na bazie porównywalnych sklepów – Spółka odnotowała r/r mniejszą sprzedaż o 7,2%, jednocześnie poprawiając o 1,3 p.p. marżę procentową ze sprzedaży.

W I kwartale 2017 roku Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 703 tys. zł podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk brutto wyniósł 1.085 tys. zł.

Narastająco, od stycznia do marca 2017 roku, Spółka INTERSPORT Polska S.A. wypracowała wartość EBITDA na poziomie 2.407 tys. zł, czyli o 28,4% mniejszą niż w analogicznym okresu ubiegłego roku (było: 3.361 tys. zł) oraz odnotowała EBIT na poziomie 805 tys. zł czyli o 51,9% niższy niż w I kwartale 2016 roku (było: 1.673 tys. zł)

W okresie od stycznia do marca 2017 roku Spółka ograniczyła koszty z działalności operacyjnej o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ramach procesu optymalizacji sieci sprzedaży w I kwartale 2017 roku zostały zamknięte dwa sklepy.

Spółka otrzymała w rankingu konsumenckim tytuł „Gwiazdy Jakości Obsługi”, który potwierdza najwyższą jakość obsługi klienta sieci INTERSPORT w Polsce.

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.


Załączniki
sport to the people