I półrocze roku obrotowego 2019/2020


Spółka INTERSPORT Polska S.A. w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 trwającym od 1 kwietnia do 30 września 2019 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2% wyższe wobec 85.625 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia do 30 września 2018 roku). W tym okresie Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 4.458 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 3.891 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -4.158 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -1.179 tys. zł.
Załączniki
sport to the people