III kwartał 2016Wynik za Q3 porównywalny r/r,

Sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła w III kwartale 2016 roku łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50.811 tys. zł, czyli o 4,6% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym Spółka odnotowała obroty w wysokości 53.262 tys. zł. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży, ale dzięki obniżeniu kosztów prowadzonej działalności oraz poprawie marży procentowej, sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała w III kwartale br. stratę brutto w wysokości 688 tys. zł, czyli na porównywalnym poziomie jak w III kwartale 2015 r. (było: strata brutto w wysokości 647 tys. zł.).


Narastająco, po trzech kwartałach 2016 roku, Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 158.080 tys. zł, czyli o 3,9% niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku (było: 164.526 tys. zł), odnotowała stratę brutto w wysokości 1.144 tys. zł (było: zysk brutto 688 tys. zł), zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 4.929 tys. zł (było: 6.912 tys. zł).Załączniki
sport to the people