Nowy model bizesowy

Nowy model bizesowy

W dniu 22 marca br. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego INTERSPORT Polska S.A.”, który w jego ocenie istotnie wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółki.„Nowy model biznesowy IPL” zakłada:

I. Uzyskanie samodzielnej licencji marki INTERSPORT - bezpośredni dostęp do zakupu marek własnych:

1) Od 2005 r. IPL funkcjonował w oparciu o sublicencję marki INTERSPORT i kupował towary oznaczone markami własnymi INTERSPORT za pośrednictwem INTERSPORT Deutschland eG, po cenach zakupu obowiązujących w tej niemieckiej spółdzielni. W związku z uzyskaniem przez IPL samodzielnej licencji, od dnia 24.03.2017 r. IPL może kupować towary oznaczone markami własnymi INTERSPORT bezpośrednio u producentów (dostawców) w Azji i w Europie, po cenach wynegocjowanych przez IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, największego podmiotu na rynku sprzedaży detalicznej artykułów sportowych na świecie.

2) Dostęp do korzystnych cen zakupu marek własnych INTERSPORT, stwarza nowe możliwości biznesowe:
a) IPL może zaproponować klientom niższe ceny detaliczne dotąd oferowanych produktów, co powinno wpłynąć na wzrost sprzedaży, ze względu na poprawę ich konkurencyjności.
b) IPL uzyska również dostęp do asortymentu na niższym poziomie cenowym, który dotychczas nie był oferowany przez niemieckiego pośrednika. Stwarza to dodatkowe możliwości oferowania klientom produktów o lepiej dopasowanej strukturze cenowej do realiów polskiego rynku.
c) Dzięki niższym cenom zakupu, IPL oczekuje realizacji wyższych marż niż dotychczas, jak również będzie mógł bardziej elastycznie reagować na aktualne trendy sprzedażowe. Powinno to również skutkować poprawą rotacji towarów oznaczonych markami własnymi.
d) Biorąc pod uwagę powyższe, IPL zamierza docelowo zwiększyć dwukrotnie udział towarów oznaczonych markami własnymi INTERSPORT w swojej ofercie - do poziomu około 25% sprzedaży.

3) Nowe produkty zamawiane przez IPL bezpośrednio u producentów pojawią się w sklepach IPL pod koniec 2017 r.

II. Marki strategiczne - dostęp do rabatów, większa selektywność:
Dzięki nowej emisji akcji, Spółka zamierza pozyskać dodatkowe środki, które pozwolą jej m.in. na realizowanie szybszych płatności do dostawcówi w związku z tym może otrzymać od nich dodatkowe rabaty. Dodatkowo, zwiększenie udziału marek własnych w sprzedaży, pozwoli na bardziej selektywne podejście do wyboru kolekcji towarów zamawianych od marek strategicznych. Oba te czynniki (dodatkowe rabaty i większa selektywność) powinny wpłynąć na poprawę marży realizowanej na sprzedaży marek strategicznych.

III. Uruchomienie nowej platformy internetowej w drugim kwartale 2017 roku, zintegrowanej ze sprzedażą w sklepach stacjonarnych:
Wdrożenie tego nowoczesnego rozwiązania, w powiązaniu z dostępem do produktów z niższego poziomu cenowego, powinno pozwolić znacząco zwiększać obroty w e-sklepie. Zakładamy, że docelowo udział sprzedaży internetowej może sięgnąć 10% sprzedaży ogółem.

IV. Zakończenie procesu optymalizacji sieci sklepów:
W 2016 roku IPL zamknęła trzy nierentowne sklepy. W I kwartale 2017 roku - w związku z planowym zakończeniem okresu obowiązywania umów najmu - IPL zamknęła dwa sklepy i planuje do końca roku zamknąć jeszcze jeden. Jednorazowe koszty zamknięć tych sklepów obciążają wyniki bieżące, ale w dłuższej perspektywie, fakt rezygnacji z nierentownych placówek wpłynie pozytywnie na wyniki Spółki.

V. Rozwój:
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH - licencjodawca marki INTERSPORT - opracował model rozwoju nowych formatów sklepów sportowych, które są obecnie testowane w kilku krajach. Oprócz modelowej koncepcji sklepu ogólno-sportowego INTERSPORT, proponowane jest wdrażanie formatów sklepów specjalistycznych np. fitness - running, team sport, outdoor oraz budget. IPL analizuje możliwość wprowadzenia nowych konceptów na polskim rynku i planuje powrót do rozwoju sieci sprzedaży po skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji i wdrożeniu nowego modelu biznesowego.

sport to the people