Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje wszystkich Akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 27 września 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie - Cholerzyn 382.


Szczegóły w raportach bieżących nr 41 i 42 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz w  zakładce WZA.


TRANSMISJA ON-LINE - tutaj

sport to the people