Poprawa wyników 2018/2019

Poprawa wyników 2018/2019

Miniony rok był ważnym okresem ze względu na przełamanie negatywnego trendu sprzedaży. Spółka zanotowała w trwającym 15 miesięcy roku obrotowym mniejszą o 4 mln zł stratę brutto (jest: -6.048 tys. zł, było: -10.236 tys. zł) i poprawiła EBITDA o ponad 4,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu, wypracowując dodatki wynik na poziomie 3.343 tys. zł (było: -1 335 tys. zł).


Jednocześnie osiągnięty przez Spółkę - w roku obrotowym zakończonym 31.03.2019 r. - wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł -4.346 tys. zł  i był wyższy o prawie 5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu (było: -9.245 tys. zł). Kluczowy wpływ na poziom wyniku operacyjnego Spółki miał poziom zysku brutto ze sprzedaży, który również uległ podwyższeniu w porównaniu do analogicznego 15-miesięcznego okresu kończącego się 31.03.2018 r.


Szczegóły w raporcie rocznym opublikowanym 27 czerwca 2019 r.- tutaj

sport to the people