Przychody za luty

Przychody za luty

W lutym 2017 roku Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 14 725 tys. zł, czyli o 15,7% niższe w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku (było: 17 474 tys. zł); przy czym w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) sprzedaż rok do roku była o 6,9% niższa.
Jednocześnie w lutym 2017 roku sieć INTERSPORT Polska wypracowała o 1,4 p.p. wyższą marżę ze sprzedaży w sklepach.

Narastająco od stycznia do lutego 2017 roku Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 36 723 tys. zł, czyli o 12,8% mniej, niż w analogicznym okresie 2016 roku (było: 42 110 tys. zł).

sport to the people