Przychody za Q2 (VII-IX)

Przychody za Q2 (VII-IX)


W II kwartale 2019/2020 roku (tj. w okresie od 1 lipca do 30 września br.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.205 tys. zł, czyli o 36,6 % wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 41.142 tys. zł) - głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 55,2% i stanowiła 5,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.


W II kwartale 2019/2020 roku obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) wyniosły 38.786. tys. zł i były niższe o 1,0 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: fitness, running oraz torby i plecaki miejskie, zaś największe spadki w kategorii: piłka nożna - ze względu brak dużych eventów piłkarskich w tym roku.

Narastająco w I połowie roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.) Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.470 tys. zł, czyli o 23,2 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 85.626 tys. zł).
RAPORT NR 53 /2019

sport to the people