Przychody za styczeń

Przychody za styczeń

Łączne przychody netto ze sprzedaży odnotowane w styczniu 2017 roku wyniosły ok. 21 997 tys. zł i były niższe o 10,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 24 636 tys. zł) z czego: 1) z działalności podstawowej prowadzonej w salonach INTERSPORT osiągnięto 21 997 tys. zł, czyli o 8,1% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23 938 tys. zł). Zanotowano wzrost sprzedaży w grupach zimowych oraz spadek sprzedaży w grupach całorocznych.


2) w styczniu 2017 roku nie było zdarzenia jednorazowego – w zeszłym roku z dodatkowej sprzedaży prowadzonej w dniach od 15-31 stycznia 2016 roku na halach sportowych podczas Mistrzostw EHF EURO 2016TM w Piłce Ręcznej Mężczyzn uzyskano 698 tys. zł, co stanowiło 3% udziału w ogólnych obrotach Spółki za styczeń 2016 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 11.02.2016 r. Spółka podała  wpływ jednorazowego zdarzenia na wyniki stycznia 2016 - wypracowano wtedy zysk brutto w wysokości około 100 tys. zł, co stanowiło około 3% udziału w ogólnym zysku brutto (łączny zysk brutto wypracowany przez Spółkę w styczniu 2016 roku wyniósł ok. 3.100 tys. zł / szacunkowy zysk brutto w styczniu 2017 bez zdarzeń jednorazowych wyniósł ok. 2.500 tys. zł).

sport to the people