Salon w Gdańsku po remoncie.

Salon w Gdańsku po remoncie.

W dniu 5 grudnia br. Spółka otworzyła - po remoncie i realokacji - sklep w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, który został przeniesiony do nowej lokalizacji w tym samym centrum handlowym (obecnie na poziomie -1), a jego powierzchnia została zmniejszona o 146 m2 (było: 1022 m2; jest: 876 m2).

 


Ww. zmiana poprawi w najbliższej przyszłości rentowność sprzedaży i znacznie obniży koszty stałe prowadzonej działalności. Sklep prezentuje wspaniale ofertę sprzedaży i zachęca klientów swoją niepowtarzalną atmosferą do robienia zakupów.


sport to the people