Szacunki za Q1

Szacunki za Q1

W I kwartale 2017 roku - w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) - sieć INTERSPORT Polska odnotowała o 7,4% mniejszą sprzedaż rok do roku, jednocześnie poprawiając marżę% ze sprzedaży.
Zgodnie z szacunkowymi wynikami za I kwartał 2017 roku, Spółka INTERSPORT Polska S.A od stycznia do marca br:
  • osiągnęła łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 48.331 tys. zł, czyli o 12,5% mniej w stosunku do I kwartału 2016 roku (było: 55.227 tys. zł)
  • wypracowała zysk brutto w wysokości 704 tys. zł (w I kwartale 2016 r. było: 1.085 tys. zł),
  • odnotowała wartość EBITDA na poziomie 2.407 tys. zł (w I kwartale 2016 r. było: 3.361 tys. zł).
Szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2017 roku zostanie opublikowany w piątek - 5 maja 2017 roku.

sport to the people