Poprawa marży w I półroczu

Poprawa marży w I półroczu

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.) Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 85.626 tys. zł) - głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej poza sklepami. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 52,7% i stanowiła 5,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

W I półroczu 2019/2020 r.obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) wyniosły 76.560 tys. zł i były niższe o 1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 77.300 tys. zł). Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: fitness, trening, running, turystyka tekstylia zaś największe spadki w kategorii: piłka nożna i rowery.

Narastająco, od 1 kwietnia do 30 września br., Spółka odnotowała stratę brutto na poziomie 4.458 tys. zł, czyli o 567 tys. zł większą w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, m.in. ze względu na zwiększone w tym okresie koszty działalności - z czego około 1.000 tys. zł stanowiły jednorazowe wydatki oraz koszty związane ze zmianami niektórych terminów rozliczeń w związku ze zmianą roku obrotowego.

Jednocześnie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku Spółka w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 poprawiła marżę wartościową o 715 tys. zł.

Po zmianie roku obrotowego, będzie występowała zwiększona dysproporcja między półroczami, gdyż specyfiką prowadzonej przez Spółkę działalności jest fakt, że sprzedaż detaliczna w okresie wiosna-lato (tj. od kwietnia do września) jest zawsze mniejsza niż sprzedaż w okresie jesień –zima (tj. od października do marca).

Szczegółowy raport finansowy za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 zostanie opublikowany 12 grudnia 2019 roku po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

sport to the people