Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 27 września br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki: odwołując Pana Sławomir Gila z funkcji Wiceprezesa Zarządu, a jednocześnie powołując Go na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 27.09.2019 r.; powołując Pana Artura Mikołajko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na nową 3- letnią kadencję ze skutkiem od dnia 27.09.2019; powołując Pana Marka Kaczmarka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 3 –letnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.; powołując Pana Szymona Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 4-letnią kadencję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.Wszyscy członkowie Zarządu powołani na nową kadencję są „merytoryczni. Jako główny akcjonariusz uważam, że mogą wnieść dużo dobrego i rozbudować mocną pozycję Spółki na rynku”  – powiedział Pan Krzysztof Pieła główny akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

ŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU

sport to the people