Przychody za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka” „INTERSPORT”) informuje, że w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Spółka wypracowała we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt) łączne przychody netto w wysokości 35.233 tys. zł czyli o 28,5% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 49.265 tys. zł) – głównie ze względu na mniejszą o 54,3% odwiedzalność sklepów („traffic”) wynikającą z ograniczeń COVID-19.

W wyżej wymienionym okresie obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) wyniosły 18 192 tys. zł i były niższe o 52,8% w porównaniu do analogicznego okresu, zaś sprzedaż e-com wzrosła o 108,7% i stanowiła 20,5% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.
W I kwartale roku obrotowego 2020/2021 Spółka prowadziła działalność w utrudnionych warunkach wynikających z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19.
Stopniowe odbudowywanie sprzedaży prezentuje poniższe zestawienie dynamiki obrotów w ujęciu rok do roku:

1. Od 1 kwietnia do 3 maja br. (zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych; prowadzona była tylko sprzedaż e-com; traffic w sklepach na poziomie –99,9%) :
  • łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -86,9%
  • sklepy porównywalne LFL -99,9%
  • e-com +104,7%
2. Od 4 - 31 maja br. (uruchomienie sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych i stopniowe odbudowywanie sprzedaży; traffic w sklepach porównywalnych na poziomie –38,6%) :
  • łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -23,3%
  • sklepy porównywalne LFL -35,8%
  • e-com +120,0%
3. Od 1 - 30 czerwca br. (poprawa trendu sprzedaży - pomimo, że handel w reżimie sanitarnym nie zachęcał klientów do zakupów w galeriach handlowych; traffic w sklepach porównywalnych na poziomie –27,6%) :
  • łączna sprzedaż (sklepy, e-com) -12,6%
  • sklepy porównywalne LFL -21,6%
  • e-com +100,4%
Obserwując w czerwcu br. utrzymujący się wzrost trendu sprzedaży, Spółka przewiduje dalszą poprawę obrotów w kolejnych miesiącach.


Załączniki
sport to the people