rok 2017

Rok 2017 był dla sieci INTERSPORT Polska S.A. okresem przełomowym. Spółka uzyskała samodzielną licencję INTERSPORT i rozpoczęła wdrażanie nowego modelu biznesowego w ramach którego uruchomiła między innymi proces zamówień wysokomarżowych marek własnych bezpośrednio u producentów.


W okresie przejściowym tj. od I-III kwartału 2017 roku, ze względu na przeprowadzenie koniecznej zmiany dostawców części produktów, stan zatowarowania sklepów był niski, co negatywnie wpłynęło na wyniki finansowe Spółki. Po III kwartałach 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. odnotowała stratę netto na poziomie 6.072 tys. zł. Na poziom straty miały wpływ głównie mniejsze o 16,0% przychody netto ze sprzedaży, niższa marża wartościowa oraz poniesione przez Spółkę jednorazowe koszty zamknięcia nierentownych sklepów w wysokości 1.530 tys. zł.

W IV kwartale 2017 roku sytuacja uległa znacznej poprawie. Spółka zatowarowała sklepy nową kolekcją jesienno-zimową i wyrównała rok do roku stany magazynowe. Otrzymała w ten sposób impuls do odwrócenia negatywnego trendu sprzedaży. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Spółka odnotowała duże wzrosty sprzedaży we wszystkich sklepach i we wszystkich kategoriach sportowych - w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) odnotowano 20 % dynamikę wzrostu obrotów rok
do roku. Był to pozytywny wynik wprowadzanych zmian, które osiągną dodatkowo pełny efekt (w postaci wyższej marży) wiosną 2018 roku, kiedy dostawy marek własnych INTERSPORT będą w całości realizowane na nowych zasadach (szczegóły: raport bieżący nr 25 z dnia 22.03.2017 roku w sprawie „Nowego modelu biznesowego”.

Ze względu na długi, ponad sześciomiesięczny okres zamówień towaru u producentów, znaczna część kolekcji jesienno-zimowej 2017 została sprowadzona „na starych zasadach”. Dlatego też, marża wartościowa w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) wzrosła w IV kwartale 2017 roku tylko o 8%, co wpłynęło w ostatnich miesiącach ubiegłego roku na poprawę wyniku netto o 59% (IV kwartał 2016: strata netto 7.197 tys. zł; IV kwartał 2017: strata netto 2.927 tys. zł) . Odnotowana
poprawa była jednak niewystarczająca, aby mieć w pełni pozytywne przełożenie na roczne wyniki finansowe Spółki.

W związku z powyższym, łącznie w roku 2017 sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 183.934 tys. zł, czyli o 10% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 205.201 tys. zł), zaś w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) roczne obroty były mniejsze o 3%. W 2017 roku strata netto była na poziomie 8.999 tys. zł, podczas gdy w roku 2016 strata netto wyniosła 8.573 tys. zł.

Zakończyliśmy rok koniecznych zmian. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam w tym procesie.  Przed nami okres wzrostu obrotów, poprawy marży i w konsekwencji tego, wypracowywanie dodatnich wyników finansowych.

Z poważaniem
Artur Mikołajko - Prezes Zarządu INTERSPORT Polska S.A.


Załączniki
sport to the people