Aktualności

INTERSPORT członkiem ZPPHiU

20-04-2020
INTERSPORT Polska została aktywnym członkiem Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, którego celem jest dbanie o interesy rynku retailowego w Polsce. Spółka dołączyła do grupy przedsiębiorców wspólnie walczących o utrzymanie miejsc pracy w polskich firmach.

Przejęcie sklepów 4Faces

01-04-2020
Dnia 1 kwietnia br. INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów „4 Faces” zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida).

Przychody niższe o 18%,

01-04-2020
Według wstępnych szacunków, w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 49 188 tys. zł i były mniejsze o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 59 983 tys. zł) - głównie za sprawą niższych o 41 proc. obrotów odnotowanych w marcu 2020 r.

Umowa warunkowa z OTCF

05-03-2020
5 marca br. INTERSPORT zawarł ze Spółką OTCF umowę warunkową przejęcia przez INTERSPORT z dn. 01.04.2020 r. umów najmu sklepów multibrandowych „4 Faces” prowadzonych przez OTCF. W ramach zawartej umowy, INTERSPORT przejmie prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu, środki trwałe i towary znajdujące się w tych sklepach, aby następnie prowadzić w nich działalność handlową pod szyldem INTERSPORT.

STRATEGIA na lata 2020-2024

28-02-2020
Zarząd Spółki w nowym składzie osobowym - powołanym od dnia 1 stycznia 2020 r. - przyjął w dniu 28 lutego br. „STRATEGIĘ INTERSPORT Polska S.A. na lata 2020-2024”.

NWZA - zatwierdzenie nowej emisji

27-02-2020
W dniu 27 lutego br. NWZA przyjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Emisja Akcji Serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30-01-2020
Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

Szacunkowe wyniki po Q3

29-01-2020
Spółka w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj.od 01.X. do 31.XII.2019 r.wypracowała łączne przychody netto w wysokości 54.045 tys. zł, czyli o 12,0% wyższe w stosunku do analogicznego okresu(było: 48.246 tys. zł)i zmniejszyła stratę brutto o 47,2 % do wysokości 1.671 tys. zł(było: 3.163 tys. zł).

Poprawa o 3,2 pp marży procentowej,

03-01-2020
W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 października do 31 grudnia 2019 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54.147 tys. zł, czyli o 12,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 48.246 tys. zł) – głównie ze względu na wzrost sprzedaży hurtowej.

INTERSPORT przejmuje sklepy 4Faces

23-12-2019
W dniu 23 grudnia br. INTERSPORT podpisał z OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce list intencyjny dotyczący potencjalnego przejęcia przez INTERSPORT sieci sklepów multibrandowych prowadzonych pod szyldem „4Faces”, składającej się z trzech sklepów: w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (Galeria Avenida).

First 1 2 3 4 Next Last

sport to the people