Wyniki po I półroczu

Wyniki po I półroczu

Spółka w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 trwającym od 1 kwietnia do 30 września 2019 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105.484 tys. zł, czyli o 23,2% wyższe wobec 85.625 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia do 30 września 2018 roku). W tym okresie Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 4.458 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 3.891 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -4.158 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -1.179 tys. zł.
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
 
(dane w tys. zł)

od 01.04.2019
do 30.09.2019

od 01.04.2018
do 30.09.2018

 Przychody ze sprzedaży ogółem

105 484

85 625

 Wynik brutto na sprzedaży

35 208

34 493

 Marża brutto na sprzedaży

33,4%

40,3%

 Wynik ze sprzedaży

-4 591

-3 367

 Rentowność ze sprzedaży

-4,4%

-3,9%

 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

-4 158

-3 568

 Marża EBIT

-3,9%

-4,2%

 EBITDA (EBIT + amortyzacja)

-1 179

-448

 Marża EBITDA

-1,1%

-0,5%

 Wynik brutto

-4 458

-3 891

 Wynik netto

-4 075

-3 170Szczegółowe informacje zawiera raport za 1H 2019/2020 -
TUTAJ

sport to the people