Zwiększenie wartości umowy z mBank Spółka Akcyjna

Zwiększenie wartości umowy z mBank Spółka Akcyjna

W dniu 1 października 2019 roku Spółka otrzymała informację o zwiększeniu o 4.000.000 zł wartości umowy linii wieloproduktowej zawartej z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („mBank”) przy ul. Senatorskiej 18. Łączna wartość zawartych z mBank umów wynosi obecnie 23.957.992 zł: umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.957.992 zł, której dniem ostatecznej spłaty jest 28 czerwca 2024 roku i umowa linii  wieloproduktowej w wysokości 19.000.000 zł - do dnia 16 czerwca 2020 roku.


Pozostałe warunki określone w obu umowach, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

RAPORT nr 52 /2019

sport to the people