Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust 11 MAR , okres zamknięty  tzn. 30-dniowy zakaz dokonywania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce jakichkolwiek transakcji na rachunek własny lub rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących papierów wartościowych lub instrumentów finansowych Spółki, przed ogłoszeniem raportu okresowego.

okresy zamknięte w roku 2020
  • od 31 lipca do 30 września  - (publikacja raportu rocznego i Q1)
  • od 20 listopada do 30 grudnia - (publikacja raportu H1)
okresy zamknięte w roku 2021
  • od 28 stycznia do 26 lutego - (publikacja raportu Q3)
Chcąc zapewnić równy dostęp wszystkim inwestorom do informacji, Spółka postanowiła zastosować zasadę okresów zamkniętych w myśl której, Zarząd nie będzie w tym czasie prowadzić rozmów, ani też organizować spotkań z analitykami i inwestorami.Załączniki
sport to the people