Transmisja ZWZA

 ..

Zapraszamy na transmisję obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
26 września 2023 r. o godz. 10:00

..

sport to the people