Transmisja NWZA

Zapis transmisji on-line
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A.
30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

sport to the people