Zrównoważony Rozwój

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu prowadzona przez INTERSPORT Polska S.A., to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do:

  •  wzrostu konkurencyjności firmy na poziomie globalnym 
  • kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Profesjonalizm i pasja – to słowa, które oddają to co jest najważniejsze w prowadzonym biznesie.

Misją  INTERSPORT Polska jest popularyzacja rodzinnego uprawiania sportu, promowanie wśród klientów, pracowników i partnerów aktywnego wypoczynku, mody na sport oraz sportowy styl spędzania wolnego czasu.

Działania prospołeczne i wpływ na lokalne społeczności

Firma INTERSPORT jest świadoma, iż będąc przedsiębiorstwem o znaczącej pozycji na rynku nie może istnieć w oderwaniu od społeczności, w obrębie której działa. Rozwijanie pozytywnych kontaktów z lokalnymi społecznościami postrzegamy jako obopólną korzyść. Z jednej strony nasze działania owocują długotrwałą i rozwijającą się współpracą z dostawcami, partnerami biznesowymi, społecznymi i klientami. Z drugiej strony – stanowią ważny element wsparcia dla całego przekroju działań naszej firmy i wpływają znakomicie na budowanie znajomości marki, reputacji firmy oraz promocję sprzedaży.

Inwestycje społeczne nadają biznesowy charakter działaniom społecznym i bezpośrednio łączą się z interesami i strategią naszej firmy. Realizowane przez nas programy stają się wynikiem analizy potrzeb przedsiębiorstwa i społeczności lokalnej, zakładając od początku korzyści, które muszą równoważyć się zarówno po stronie danej grupy społecznej jak i firmy.  Szczegóły na www.intersoccer.pl oraz na www.interrun.pl

Spółka bardzo wysoko ceni się takie walory jak: rodzinne uprawianie sportu, aktywny wypoczynek, naturalna rywalizacja, dążenie do celu, optymizm i odwaga. Aby je propagować i dawać coraz szerszej rzeszy społeczeństwa możliwość wzięcia udziału w różnorodnych imprezach sportowych, INTERSPORT stał się ich aktywnym sponsorem.

Dziedzina inwestowania społecznego szybko się rozwija. Prowadzone są badania na temat partnerstwa biznesu i społeczności lokalnych oraz jego wpływu na innowacyjność INTERSPORT Polska.

Poniżej zamieszczamy raport "Strategii Zrównoważonego Rozwoju", który jest analizą dotychczasowych osiągnięć firmy INTERSPORT Polska S.A.Stanowi również informację o wzorcach sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i promowaniu wszelkich dzłań w tym zakresie.


Załączniki
sport to the people