Materiały na WZA


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.


Załączniki
sport to the people