Realizacja projektu

Projekt i uruchomienie innowacyjnej na skalę światową technologii EPC/RFID

Projekt i uruchomienie innowacyjnej na skalę światową technologii EPC/RFID, czyli systemu pozwalającego na obsługę procesów logistycznych o złożonej konfiguracji z możliwością bezpiecznego dostępu sieciowego.


Projekt obejmował zarówno opracowanie innowacyjnej bramki EPC/RFID zainstalowanej w Centrum Logistycznym Nowej Generacji firmy IINTERSPORT Polska S.A., jak i wdrożenie innowacyjnego w skali kraju oraz europy środkowo-wschodniej systemu informatycznego opartego o obowiązujące standardy EPCglobal. System ma za zadanie identyfikować oraz rejestrować przepływy pojemników zwrotnych z towarem pomiędzy centralnym magazynem firmy a siecią punktów sprzedaży w całej Polsce. Proces identyfikacji realizowany jest w układzie dualnym z wykorzystaniem technologii RFID po stronie magazynu oraz kodów kreskowych w lokalizacjach sklepowych.


W efekcie wdrożenia w firmie INTERSPORT Polska S.A. komponentów sieci EPCglobal takich, jak EPC Information Service (EPCIS) możliwe stało się monitorowanie i kontrola zasobów zwrotnych, jakimi są oznakowane znacznikami RFID oraz etykietami z kodami kreskowymi plastikowe pojemniki transportowe. Użytkownik systemu posiada możliwość ciągłego wglądu w aktualne stany magazynowe pojemników zarówno po stronie centrum dystrybucyjnego jak i punktów sprzedaży, uzyskuje również informacje na temat wszystkich sytuacji nietypowych takich jak opóźnienia w dostawie towaru do sklepu, błędna identyfikacja odbiorcy towaru, itp.


Dodatkową zaletą wdrożonego rozwiązania jest również jego elastyczność wynikająca z możliwości dostępu do danych za pośrednictwem sieci internetowej, praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki takiej funkcjonalności zarówno pracownicy magazynu centralnego jak i kierownicy poszczególnych sklepów posiadają możliwość korzystania z systemu i uzyskiwania istotnych dla działania firmy danych np. daty spodziewanej dostawy towaru wynikającej z faktu rejestracji wysyłki towaru oraz średniego czasu realizacji usługi transportowej. Informacja taka może docelowo wpływać na prowadzoną politykę kadrową i determinować liczbę pracowników wymaganą do przeprowadzenia procesu przyjęcia towaru bez konieczności zakłócania innych realizowanych czynności operacyjnych.


Wdrożona technologia umożliwiła również wprowadzenie i monitorowanie nowej usługi – INTERSEZON, dającej możliwość całorocznego dostępu do pozasezonowego asortymentu sportowego poprzez stronę WWW (dostępność towaru letniego w okresie zimowym i odwrotnie). Usługa skierowana jest do klientów, którzy ze względu na sezonowość towaru sportowego nie mogą zakupić go bezpośrednio w sklepie sportowym.

sport to the people