Materiały na NWZA


Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 15 marca 2017 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r (Dz. U. Nr 33 poz. 259) oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 15 marca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Z uwagi na wniesiony przez uprawnionego akcjonariusza projekt uchwały (raport bieżący nr 19 z dnia 9 marca 2017 roku), dotyczący sprawy objętej punktem 7 porządku obrad NWZ, zmianie ulegają:
  1. Projekty uchwał z uzasadnieniem,
  2. Formularz pełnomocnictwa,
  3. Statut INTERSPORT Polska S.A


Załączniki
sport to the people