Informacje po WZAPoniżej uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą  INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie w dniu 14 czerwca 2013 roku wraz z liczbą głosów oddanych.


Załączniki
sport to the people