Projekt EPC/RFID

Wdrożenie innowacyjnej technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pod finalną nazwą: „Wdrożenie innowacyjnej technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji” został zrealizowany przez firmę INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie gmina Liszki pod Krakowem. Rezultatem wdrożenia technologii EPC/RFID jest powstanie zaawansowanego technologicznie systemu pozwalającego na obsługę procesów logistycznych o złożonej konfiguracji, z możliwością bezpiecznego dostępu sieciowego. Wdrożenie systemu minimalizuje możliwość popełnienia błędu, zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa, zarządzania towarem, zapewnia lepszą obsługę klienta poprzez pełną kontrolę i śledzenie poszczególnych towarów i operacji logistycznych. Pozwala również na wprowadzenie innowacyjnej na skalę światową usługi INTERSEZON.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Warszawie w dniu 13 czerwca 2008r, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.


Regionalną Instytucją  Finansującą jest:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków


Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Zatwierdzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) umowę o dofinansowanie podpisano dnia 30.12.2008r. Wartość realizowanego projektu wynosi 21 114 477,16 zł (w tym udział Unii Europejskiej 9 337 095,37 zł).


Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i jest zgodny z wdrożoną przez firmę Strategią Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

sport to the people