Środki Unijne

          

Firma INTERSPORT POLSKA S.A. realizowała w latach 2005-2009

projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

"Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw"

  • "Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych procedur sprzedażą i klientem w sieci salonów INTERSPORT Polska S.A. (P.U. Maks S.A.) w celu poprawy konkurencyjności Spółki na rynku krajowym"

  • "Doradztwo w zakresie wyprowadzania do obrotu giełdowego Intersport Polska S.A."

  • "Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000"

  • "Budowa bazy logistyczno-magazynowej firmy Intersport Polska S.A."

  • "Przebudowa sfery zarządzania poprzez zakup i wdrożenie spójnego systemu informatycznego typu ERP"

"Rozwój Zasobów Ludzkich"

  • "Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Intersport Polska S.A."


 

Projekty współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego

30 grudnia 2008 - nowa umowa z PARPem


Lata 2008/2009
Umowa o dofinansowanie z dnia 30.12.2008 r.,
lata 2007-2013 Działanie 4.4.  Dowiedz się więcej......

30.12.2008 r.
INTERSPORT Polska S.A. o podpisała z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wdrożenie Innowacyjnej Technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 4.4


28.08.2009 r.
W Urzędzie Patentowym RP zostało złożone zgłoszenie, przy współudziale Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania, w sprawie uzyskania patentu na wynalazek będący bramką RFID działającą w Centrum Logistycznym Nowej Generacji w Cholerzynie koło Krakowa.
Tytuł zgłoszenia: „Brama magazynowa”
Numer zgłoszenia: P.388902


3.09.2009 r.
W Urzędzie Patentowym RP zostało złożone zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pod nazwą INTERSEZON.
Tytuł zgłoszenia: „Sposób zautomatyzowanej organizacji sprzedaży produktów i system zautomatyzowanej organizacji sprzedaży produktów.”
Numer zgłoszenia: P.388954

30.09.2009 r.
Otwarcie Logistycznego Centrum Nowej Generacji INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie pod Krakowem – Cholerzyn 382, 32-060 Liszki. Całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z Umową oraz późniejszymi aneksami opiewa na kwotę 21 114 477,16zł. Dofinansowanie realizacji projektu zatwierdzono na kwotę 9 337 933,37zł w tym 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% kwoty w formie dotacji celowej.

3.11.2009 r.

W Oslo odbyła się II konferencja RFID/EPC organizowana przez RFID Innovation Centre/GS1 Norway. I konferencja EPC/RFID w 2008 roku zgromadziła 180 uczestników, zarówno z Norwegii jak i z innych krajów Unii Europejskiej. W roku 2009 na konferencji wystąpiło 14 instytucji, w tym IBM, Microsoft, GS1 Smart Centre a także Instytut Logistyki i Magazynowania, który zaprezentował wdrożenie systemu EPC/RFID w firmie INTERSPORT Polska S.A., będące pierwszym tego typu projektem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie.

27.11.2009 r.

Wpłynęła ostatnia transza dotacji!
Ostatecznie kwota dotacji faktycznie otrzymanej przez INTERSPORT Polska S.A. na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wdrożenie Innowacyjnej Technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji” osiągnęła maksymalny poziom: 9 337 933,37 zł.

12.02.2010 r.

Decyzją Jury konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2010 zakwalifikowano do II etapu projekt pod nazwą: „Wdrożenie Innowacyjnej Technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji firmy INTERSPORT Polska S.A. ”.

29.04.2010 r.
W Urzędzie Patentowym RP zostało zaktualizowane zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pod nazwą INTERSEZON.
Tytuł zgłoszenia: „Sposób zautomatyzowanej organizacji sprzedaży produktów i system zautomatyzowanej organizacji sprzedaży produktów.”
Nowy numer zgłoszenia: P.391102

12.05.2010 r.

Jury konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2010 przyznało wyróżnienie dla firmy INTERSPORT Polska S.A. za podjęcie i realizację projektu: „Wdrożenie Innowacyjnej Technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji firmy INTERSPORT Polska S.A. ”.

06.2010 r.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury przyznali Nagrodę II Stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 2009” inwestorowi: INTERSPORT Polska S.A. oraz generalnemu wykonawcy: Przedsiębiorstwu Usługowo-Budowlanemu WAKO mgr inż. J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna w Krakowie.

13.04.2011 r.

W siedzibie INTERSPORT Polska S.A. odbędzie się Seminarium TGW z cyklu „Automatyzacja w procesach logistycznych” pod tytułem „Innowacyjna logistyka firmy INTERSPORT – automatyczny system składowania i kompletacji”.  


"Projekt i uruchomienie innowacyjnej na skalę światową technologii EPC/RFID"
Dowiedz się więcej ...

  LINKI do stron internetowych:


KONTAKT

Piotr Mierzwa - Dyrektor ds. Rozwoju
Tel. +48 12 444 48 451
E-mail. piotr.mierzwa@intersport.pl

sport to the people