Transmisja NWZA

Zapraszamy na transmisję obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień
20 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00
sport to the people