Dokumenty


Rada Nadzorcza Spółki INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje oraz REGULAMINU RADY NADZORCZEJ INTERSPORT Polska S.A., określającego organizację i sposób wykonywania przez nią czynności.

Poniżej przedstawiamy okresowe sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:


Załączniki
sport to the people